Usługi prawne. Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań.

Odszkodowania

 • Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych, błędów medycznych, wypadków przy pracy,
 • Bezpłatna analiza dokumentacji powypadkowej, w tym medycznej, operatów szkodowych, kosztorysów, opinii specjalistycznych, notatek policyjnych, etc.,
 • Doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu przed firmami ubezpieczeniowymi, zakładami pracy, placówkami medycznymi, prokuraturą i sądami,
 • Bezpłatne rozpatrzenie wniosku o prowadzenie sprawy,
 • Pośrednictwo w kompletowaniu dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej, wycen i kosztorysów, dokumentacji z prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych,
 • Pośrednictwo w reprezentacji przed placówkami medycznymi, policją, sądami, prokuraturą, zakładami pracy, etc.,
 • Ustalanie zasad odpowiedzialności i ich granic w stosunku do sprawców i samych poszkodowanych,
 • Formułowanie roszczeń odszkodowawczych,
 • Zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczycieli na terenie kraju i za granicą,
 • Pomoc prawna w sporach z zakładami pracy, firmami ubezpieczeniowymi, sprawcami wypadków,
 • Reprezentacja w sporach sądowych,
 • Prowizja uzależniona wyłącznie od wysokości uzyskiwanego odszkodowania,
 • Brak jakichkolwiek opłat za prowadzenie spraw na etapie postępowania polubownego,
 • Miejsce spotkania zależy wyłącznie od życzenia klienta. Dojeżdżamy na własny koszt lub zapraszamy na spotkanie w siedzibie naszej firmy.